bet官网

登录 | 我的订单 | 注册 | 预约指南 | 投诉电话:020-12320bet官网

尊敬的用户:

手机App预约挂号流程

步骤1、APP注册

步骤2、登录

bet官网步骤3、预约挂号流程指引

    1、APPbet官网点击预约挂号。

bet官网

    2、选择预约挂号或当天挂号

bet官网

    3、选择医院

    4、选择科室

bet官网    5、选择医生

bet官网

    6、选择号源

bet官网

    7、确认并提交订单

bet官网

bet官网    8、支付订单

bet官网

﹡温馨提示

  订单支付成功后,系统将会发送预约成功短信至您账号注册的手机号码上,届时请留意查收。谢谢!